23 خرداد 1403

اخبار شبکه
معرفی مرکز بهداشت
معرفی مرکز بهداشت شهرستان مُهر

شبکه بهداشت و درمان مُهر به عنوان یکی از اجزای مستقل نظام بهداشت و درمان کشور، در شهرستان مُهر جنوب استان فارس با جمعیتی بالغ بر 76000 نفر در ساختمانی مستقل با مساحت 1200 مترمربع از سال 1381 شروع به فعالیت کرد. این شبکه بهداشت و درمان با داشتن دو بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) مُهر و بیمارستان صدیقی شهر گله دار، 9 مرکز خدمات جامع سلامت شهری - روستایی و 30 خانه بهداشت و پایگاه سلامت در زیر مجموعه خود، مسئولیت هماهنگی ارائه خدمات در بخش دولتی، جلب مشارکت مردمی، هماهنگی بین بخشی و نظارت بر بخش خصوصی درمان نیز بر عهده دارد. شبکه بهداشت و درمان مهر دارای مجموعه ای از واحدهای ستادی شامل: حسابداری، فناوری اطلاعات، کارگزینی، امور عمومی، مدیریت غذا و دارو، نظارت بر درمان، دبیرخانه، عمرانی، تدارکات و تأسیسات و واحدهای بهداشتی می باشد.