حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهر


حراست چیست ؟
  • به نظر شما حراست چگونه جای است و چه اهدافی را دنبال می کند؟
  • اطلاعات شما در رابطه با شرح وظایف حراست تا چه حدی است؟
  • آیا می دانید حراست در چه مواردی می تواند یاری رسان شما باشد؟
  • آیا می دانید شما در چه مواردی می توانید حراست را یاری کنید؟
  • آیا می دانید در چه مواقعی باید به حراست مراجعه نمائید و چگونه مسائل و مشکلات خود را مطرح نمائید؟
سعی ما در این مقوله آشنائی بیشتر شما نسبت به وظایف و روش خدمت رسانی حراست به همکاران عزیز می باشد امید است که در این راه قدم کوچکی برداشته باشیم.

*حراست درلغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن می باشد. ازلحاظ عرف اداری حراست به نهادی گفته می شود که در قلب تشکیلات یک سازمان وجود داشته، و وظیفه خطیر مراقبت از سلامت اجزای ریز و درشت آن تشکیلات را در برابر انواع و اقسام انحراف های موجود به عهده دارد.

((حراست پشتوانه ای محکم برای سلامت جامعه اداری))

وظفه اصلی حراست، مواظبت از سلامت سازمان است. چراکه هر سازمانی جهت نیل بر اهداف خود به سلامت درونی و بیرونی نیاز دارد. ازآنجاکه سلامت هر سازمان همواره  درمعرض آلودگی ها و تهدیدهای درونی و نفوذی است، برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی ها نیازمند سیستمی هستیم که با دقت زیاد:
اولاً: از نفوذ آفت ها به داخل سیستم جلوگیری کند.
ثانیاً: با تشخیص و شناخت آفت های درونی، زمینه های علاج به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد.

*  بنا براین حضور حراست در عرصه فرآیندهای سازمانی، همواره در جهت دستیابی به دو هدف عمده زیر است:
1 –
هدف کلان راهبردی: حفظ و ارتقای توان حفاظتی و امنیتی سازمان به منظور پیشبرد اهداف سازمان.
2 –
اهداف عملیاتی:همراهی و مساعدت مدیران با ارائه مشورت های مؤثر و اطلاع رسانی به موقع، اعمال نظارت ها و انجام اقدام های مؤثر جهت حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع سازمان.
اهداف:
حفاظت از اطلاعات ، اسناد ، پرسنل ، اماكن و محيط هاي تحت پوشش به منظور پيشگيري از هرگونه تهديد و خطرات احتمالي از طريق كسب اخبار و اطلاعات محيط اعم از امنيتي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... و انعكاس به موقع آن به مبادي ذيربط .
 حفاظت پرسنلي
يكي از چهار ركن اصلي حراست بوده و وظيفه آن انجام امور محرمانه كاركنان سازمان مي باشد كه به شرح ذيل اعلام مي گردد:
    جلوگيري از نفوذ و توطئه عوامل بيگانه داخلي و خارجي
    ارائه خدمات آموزشي و توجيه پرسنل در راستاي حفاظت پرسنلي
    اعلام نظر در زمينه نقل و انتقال و تغيير محل جغرافيائي خدمت كاركنان دستگاه
    شناسائي عوامل ايجاد نارضايتي مردم و كاركنان دستگاه
    صدور كارت تردد و شناسايي پرسنل و كد نمودن آن
    تعيين صلاحيت پرسنل جهت تردد به اماكن داراي طبقه بندي حفاظتي
    تعيين صلاحيت پرسنل براي انتصاب مشاغل حساس
     تعيين صلاحيت پرسنل جهت ماموريت خارج از كشور
    تعيين صلاحيت پيمانكاران حوزه IT
    صدور بخشنامه و دستورالعمل در خصوص رعايت موارد امنيتي
 
 حفاظت اسناد و مدارك
 
    طبقه ‏بندى اسناد و مدارك بر حسب درجه اهميت و حساسيت با نظر تهيه كننده سند
    ايجاد بايگانى منظم موضوعى و پرسنل و تعيين چگونگى نگهدارى و حراست از اسناد
    برنامه ‏ريزى و تأمين موجبات لازم در زمينه امور حفاظتى اسناد طبقه ‏بندى شده
    استقرار سيستم مناسب جهت حراست و حفاظت از مدارك محرمانه
    تهيه و تنظيم، تكثير و نسخه ‏بردارى نامه ‏هاى طبقه ‏بندى شده، دستورالعمل‏ها با نظر مسؤول مستقيم
    انجام اقدامات لازم در جهت جلوگيرى از افشاء غير مجاز مذاكرات و صورت جلسه ‏ها
    تهيه و تنظيم سيستم مطمئن بايگانى، ارسال مراسلات و گردش اسناد
    دريافت اسناد و مدارك محرمانه واصله از سازمانهاى مختلف و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوط
 
 حراست IT
از آنجا كه فناوري اطلاعات گسترش بسيار يافته و در حال تاثير گذاردن بر كليه امور سازمانهاي مختلف است ، انتخاب نوع نگرش ، محدوده فعاليت و روش انجام كار در زمينه هاي مربوط به آن اهميت بسيار داشته و از پيچيدگي خاصي برخوردار است.
 
بنابراين لازم است جنبه هاي مختلف حفاظت از دارائيهاي اطلاعاتي مورد توجه گرفته و اجرا شود اين واحد به منظور جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي دشمنان از اطلاعات موجود در هر سازماني تشكيل گرديد تا با نظارت بر اجراي كامل بندهاي بخشنامه حراست IT به اين منظور دست يابد
 حفاظت فيزيكي
 
    اقدامات تأمينى و حفاظتى اماكن و انجام هماهنگي لازم با حراست
    ارتقاء توان كيفى نيروهاى حفاظتى از طريق آموزش
    حفظ و مراقبت از اموال متعلق به بيت المال
    ارائه راهكارهاى علمى به منظور پيشگيرى از حوادث احتمالى
    ايجاد نظم و انضباط در محيط به منظور تسريع امور جارى
    كنترل خروج اموال متعلق به مركز با فرم مخصوص
    صدور مجوز تردد پرسنل در ساعات ادارى با برگ مرخصى و يا مأموريت
    صدور مجوز تردد ارباب رجوع و كارگران امور ساختماني به مركز
    حفاظت، كنترل واتخاذ تدابير لازم جهت برگزاري سمينارها ومراسم ها
    
مراحل اطلاع از سفرهاي شخصي
طبق بخشنامه صادره اين دفتر در خصوص سفرهاي شخصي ، كليه پرسنل لازم است سفرهاي شخصي خارج از كشور خود را اعم از زيارتي و سياحتي به اين دفتر اعلام نمايند.
 
    اعلام سفر حداقل 48 ساعت پيش از رفتن
    تكميل پرسشنامه (فرم ب ) در محل اين دفتر پيش از آن
0وظایف مدیریت حراست برای رسیدن به اهداف00
 
 
00نقش حراست در پیش گیری از وقوع تخلف ها00

سه نقش اساسی حراست به منظور پیش گیری از وقوع تخلف ها در سازمان به شرح زیر می باشد:
اول: نقش هشدار دهنده یا پیشگیری کننده.
دوم: نقش اصلاح کننده یا درمان کننده.
سوم: نقش جداکننده از سیستم.

این وظیفه خطیر حراست از جهاتی شبیه به نهادهای بهداشتی درمانی است. چنانچه این نهاد در ابتدا سعی برآن دارد که ابتدا از هرآلودگی و بیماری پیشگیری نماید و در مرحله بعد اگر احتمالاً کسی آلوده شد او را درمان نماید و در نهایت اگر دو روش قبلی مؤثر واقع نشد او را همچون یک عضو مرده و فاسد شده بدن از سیستم جدا کرده و دور بیاندازند.

چنین نقشی را حراست در سازمان ایفا می کند. حراست در هرسازمانی با پیش بینی  نوع تخلف ها و جرایمی که ممکن است درآن سازمان به وقوع پيوسته سعی می کند به انحاء مختلف، چشم و گوش کارکنان آن سازمان را به روی دام ها و کمین های سر راه گشوده و آنها را هوشیار و آگاه سازد.

با این کار ها اولاً: جلوی خسارت های احتمالی که مسلماً هزینه های سنگینی برای سیستم در بر خواهد داشت گرفته می شود.
ثانیاً: به این وسیله جلوی انتشار تخلف ها و انحراف ها در بین کارکنان گرفتـــــه می شود.

00کوتاه سخن آخر00

اطلاعات شما حتی اگر بسیار ناچیز به نظر رسد شاید برای رسیدن به هدفی که ما و شما به دنبال آن هستیم راهنمایی بزرگی باشد. بنابراین در جهت سالم سازی محیط، ما را یاری کنید.
 
 
 
 
سخن بزرگان:
آن که تو را هشدار داد چون کسی است که تو را مژده داد. حضرت علی (ع)
سخن در بند توست، تا آن را نگفته باشی، و چون گفتی تو در بند آنی، پس زبانت را نگهدار چنانکه طلا و نقره خود را نگه می داری، زیرا چه بسا سخنی که نعمتی را طرد کند یا نعمتی را جلب کند. حضرت علی (ع)
ای بسا کلمه ای که از تو نعمتی را بگیرد و ای بسا لفظی که خونی را بریزد. حضرت علی (ع)
نشانه انسان عاقل این است که هر چه می داند نگوید. حضرت علی (ع)
بسا سخنی که از حمله مسلحانه کارگرتر است. حضرت علی (ع)
آن خاموشی که برای تو سلامت باشد بهتر است از گفتاری که به دنبالش برای تو ملامت داشته باشد. حضرت علی (ع)
شیعیان ما کم گوی و گزیده گویند. امام صادق(ع)
در اداره حکومت تنها شناخت و پذیرفتن آن کافی نیست بلکه باید اسرار را از دسترس دشمن و افراد غیر مجاز خودی محفوظ نگهدارد. امام صادق(ع)
آنچه نمی دانی مگو، بلکه همه آنچه را می دانی نیز مگو، زیرا خداوند بزرگ بر اعضای بدنت چیزهایی را واجب کرده که از آنها در روز قیامت بر تو حجت آورد. حضرت علی (ع)
به مجرد احراز خطا و اشتباه از آن برگردید و اقرار به خطا کنید که آن کمال انسانی است. امام خمینی(ره)
کوچکترین کوتاهی در مراعات اصول امنیتی گناه بزرگ شناخته می شود. امام خمینی(ره)
یک دستورالعمل سخت و محکم ابلاغ شود که هیچ کس حق ندارد از طریق این وسایل مطلب دارای طبقه بندی را منتقل نماید. مقام معظم رهبری
حکیمی به فرزندش گفت دو چیز را از من بگیر، اینکه بدون فکر(اندیشیدن) مگوی و بدون تعبیر کاری نکن. شیخ بهایی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-7-28 12:07        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ