پرسنل واحد مبارزه با بیماری‌ها ی واگیر مرکز بهداشت شهرستان مهر
نام
سمت
مدرک
سابقه کار
فاطمه رضایی
کارشناس مسئول بیماری‌ها
فوق لیسانس
8
رضا حسن زاده
کارشناس مبارزه با بیماری‌ها
لیسانس
3
 
تعريف واحد
کوچک‌ترین واحد مستقل مبارزه با بیماری‌ها در مرکز بهداشت شهرستان می‌باشد این واحد  با هدف پیشگیری از بروز ، مبارزه وکنترل بیماری‌ها واگیردار و مشترک بین انسان ودام ایجاد شده و همچنین آموزش در ارتباط با شناخت راه‌های انتقال وکنترل بیماری‌های تحت مراقبت  را عهده دار می‌باشد.
 
شرح وظايف:
 
 
1-     تعیین  بیماری‌های بومی منطقه و تعیین اولویت‌ها جهت تهیه برنامه عملیاتی
2-     تهیه برنامه‌های عملیاتی بیماری‌های واگیر با توجه به اولویت آن‌ها در شهرستان
3-      دریافت  ، ارسال  گزارش بیماری‌های مشمول گزارش دهی (تلفنی و کتبی ) و همچنین پیگیری و بررسی اپیدمیولوژیکی بیماری‌های مشمول گزارش دهی
4-     آموزش پرسنل بهداشتي درماني و عموم مردم در خصوص مراقبت و پيشگيري از بیماری‌های واگير تحت سيستم مراقبت
5-     تهيه و تدارك واكسن جهت واكسيناسيون
6-      تهيه و تدارك داروهاي اساسي جهت درمان بیماری‌ها
7-     مراقبت، بيماريابي، واكسيناسيون و خدمات دهي به مناطق سياري و عشايري شهرستان
8-     انجام هماهنگي درون بخشي با واحدهاي ستادي مركز بهداشت شهرستان جهت ارتقاء سيستم مراقبت
9-     همکاری بين بخشي با ساير ارگان‌های مرتبط با بیماری‌ها
 
10-بازديد و نظارت از مراكز بهداشتي درماني و خانه‌های بهداشت
11-بازديد و نظارت از بخش خصوصي  و مطب‌ها
12-هماهنگي با بیمارستان‌های شهرستان در خصوص برقراري سيستم مراقبت بیماری‌های واگير
13-همکاری و هماهنگی با سایر ادارات شهرستان به منظور اقدامات پیشگیری و مراقبت بیماری‌ها
14-اجرای طرح‌های کشوری
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-11-26 11:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ