بدنبال اعلام موجوديت شهرستان مهر در سال 1380و متعاقب آن پيگيري مجدانه در خصوص انتزاع ارگانها و ادارات دولتي از شهرستان لامرد و استقلال آنها اين مركز نيز درخردادماه سال 1382 با كمك فرمانداري و آقاي دكتر سيد اسماعيل موسوي كه در همان زمان رياست بيمارستان فاطمه الزهرا (س) مهر را نيز بر عهده داشتند، شبكه بهداشت و درمان مهر با حضور رياست وقت دانشگاه علوم پزشكي شيراز جناب آقاي دكتر پنجه شاهين و معاونين ايشان از جمله آقاي دكتر محمد هادي ايمانيه و جمعي از مسئولين شهرستانهاي لامرد و مهر و نماينده محترم شهرستانهاي لامرد و مهر جناب آقاي حاج سيد جلال موسوي در مجلس شوراي اسلامي افتتاح گرديد. اين مركز ابتدا در دو ساختمان استيجاري (اداري وبهداشتي)خدمات خود را به مردم محروم اين شهرستان ارائه می نمود تا اینکه بعد از حدود 7 سال در بیستم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت با دستان مبارک جناب آقای دکتر ایمانیه و استاندار محترم آقای رضازاده افتتاح گردید . مركز بهداشت شهرستان واحدي است كه اولين سطح تخصصي يعني كارشناسي خدمات مختلف بهداشتي را شامل مي شود.شبكه بهداشت و درمان شهرستان در شكل كلي آن ،مجموعه واحدهايي است كه در امر پيشگيري و درمان جمعيت يك شهرستان اشتغال دارد.

وظايف شبكه بهداشت و درمان شهرستان

 

جمع آوري ،طبقه بندي ،تجزيه و تحليل اطلاعات مورد نياز برنامه هاي مختلف بهداشتي،آمارهاي حياتي و فعاليتهاي واحدهاي بهداشتي شهرستان به منظور تدوين برنامه هاي محلي و تهيه گزارش

شناخت و دسته بندي مسائل بهداشتي منطقه و تنگناهاي فني و اجرايي برنامه ها

بررسي و شناخت اپيدميولوژيك بيماريهاي بومي و اپيدمي ها

 

تدوين برنامه هاي بهداشتي متناسب با شرايط محلي براي حل مشكلات بهداشتي و مبارزه با بيماريهاي بومي و اپيدمي ها

 

برنامه ريزي گسترش و تغييرات واحدهاي بهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تأمين دسترسي آسان جامعه به خدمات بهداشتي


انجام آزمايشهاي بهداشتي براي كنترل كار آزمايشگاههاي مراكز بهداشتي و درماني تابعه و تشخيصهاي آزمايشگاهي برابر راهكارهاي كشوري

 

ارزشيابي منظم خدمات و پوشش برنامه هاي بهداشتي شهرستان

تدوين ،اجرا و مشاركت در اجراي برنامه هاي آموزشي بدو خدمت و حين خدمت كاركنان بهداشتي شهرستان

برآورد اعتبار مورد نيار برنامه ها و تدوين بودجه سالانه و اجراي بودجه مديريت

تدوين و ابلاغ برنامه ها و راهكارهاي مربوط به آزمايشهاي بهداشتي (تشخيص طبي در موارد لزوم و اپيدميها،آب و فاضلاب،بهداشت حرفه اي)نظارت بر نحوه خدمات آزمايشگاهي مراكز بهداشتي درماني و بررسي و تأييد درخواست لوازم و مواد مورد نيازآنها

 

 

 


 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-5-24 20:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ