توضیحات

جمعیت تحت پوشش

نام خانه بهداشت تابعه

نام مرکز بهداشتی درمانی

ردیف

 

7080

پایگاه مهر

مرکز بهداشتی درمانی  مهر

 

 

826

چاهو

 

1463

قلعه محمد علی

 

2388

ارودان

 

9459

پایگاه گله دار

مرکز بهداشتی درمانی گله دار

 

 

3590

دهنو

 

1972

کارون

 

1861

چاه کبکان

 

4154

پایگاه وراوی

مرکز بهداشتی درمانی وراوی

 

 

1642

نرمان

 

667

خالده

 

1046

چاه شرف

 

813

میر ملکی

 

2572

خوزی

مرکز بهداشتی درمانی خوزی

 

 

1196

حاجی آباد

 

1854

نور ا باد

 

2795

اسیر

مرکز بهداشتی درمانی اسیر

 

 

491

بهرستان

 

2053

شهرک امام

 

1127

مزیجان

 

1389

هرج

 

4290

فال

مرکز بهداشتی درمانی فال

 

 

1719

خواجه مراد

 

759

چاه خالوها

 

982

زیغان

 

2180

دارالمیزان

مرکز بهداشتی درمانی دارالمیزان

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-10-14 13:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ